Zmodernizowane 200 zł trafi do obiegu w 2016 roku. Mniejsze nominały zostały zmodernizowane wcześniej. Banknot 200 zł jest obecnie największym nominałem, w związku z tym został wyposażony w największą ilość zabezpieczeń.