Finansowanie nastąpi nawet w sytuacji, kiedy Ukraina odmówi spłacania swojego zadłużenia zagranicznego. Międzynarodowy Fundusz Walutowy zatwierdził w marcu pomoc dla Ukrainy w formie czteroletniego programu w wysokości 17,5 mld dolarów. Pieniądze te mają pomóc w ustabilizowaniu gospodarki Ukrainy oraz  poprawić warunki życia obywateli.