Według Europejskiego Banku Centralnego na świecie działa 500 systemów wirtualnych walut. Największym z nich jest bitcoin. Według EBC na tą formę płatności zdecydowało się kilka tysięcy firm. Dziennie wykonuje się na świecie około 70 tys. transakcji za pomocą bitcoin. Dla porównania liczba transakcji bezgotówkowych w  Unii Europejskiej wynosi 274 miliony.