Stowarzyszenie uważa, że przywróconych powinno zostać około 60 sądów rejonowych. Resort Sprawiedliwości jest w tej kwestii zgodny i zapowiedział, że od początku 2015 roku ma w planach przywrócenie około 40 placówek sądowych. Przyznaje tym samym, że zawieszenie tak dużej ilości na terenie Polski było błędem i spowodowało więcej niekorzyści, niż pozytywnych rozwiązań.
W chwili obecnej trwają prace nad przygotowaniem rozporządzeń, które umożliwią przywrócenie sądów.