Kapituła Programu Najwyższa Jakość Quality International 2022

 jednogłośną decyzją przyznała firmie

WGN-NIERUCHOMOŚCI
 

tytuł Laureata

i

  Złote Godło QI 2022

w kategorii  QI SERVICES

za najwyższą jakość

"Usługę pośrednictwa w obrocie nieruchomościami"

 

Kapituła Programu, odbywającego się pod patronatem

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Katedry Zarządzania Procesowego
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

 

 bardzo wysoko oceniła działania związane z wdrażaniem, a także promowaniem idei jakości we wszystkich aspektach działalności WGN, zwłaszcza w zakresie najwyższej jakości usług, będących przedmiotem konkursowego zgłoszenia.

 

Tytuł Najwyższa Jakość Quality International oraz Certyfikat sygnowany przez instytucje patronujące są potwierdzeniem najwyższej jakości usług WGN.