Polska 64-100, Leszno, ul. Słowiańska 51, tel. 723 820 102, lesznowyceny@wgn.pl

Paweł Czerniawski, dyrektor oddziału WGN
Jerzy Kin, rzeczoznawca majątkowy upr. Nr 2117

Wycena nieruchomości oraz ruchomości do celów:
• Bankowych / kredytowych
• Kupna / sprzedaży
• Zamiany
• Aportów
• Przekształceń własnościowych
 
Wycena przedsiębiorstw do celów:
• Bankowych / kredytowych
• Postępowań naprawczych i likwidacyjnych
• Kupna / sprzedaży
• Aportów
• Przekształceń własnościowych