Zachęcamy do zapoznania się z ofertą Agencji Nieruchomości Rolnych. W skład zasobu ANR, oprócz gruntów rolnych, wchodzą tereny inwestycyjne, bardzo istotne z punktu widzenia rozwoju biznesu oraz całej polskiej gospodarki. Nieruchomości te mogą być przeznaczone zarówno pod inwestycje typu „greenfield”, parki technologiczne i przemysłowe, jak również centra logistyczne, handlowe, biznesowe oraz nowoczesne osiedla mieszkaniowe. Atutem gruntów oferowanych przez ANR jest uregulowany stan prawny działek, atrakcyjne warunki zakupu oraz jasne procedury ich nabywania. Liczne nieruchomości położone są w atrakcyjnych lokalizacjach miejskich oraz w bliskiej odległości węzłów komunikacyjnych; wiele gruntów wchodzi w skład Specjalnych Stref Ekonomicznych. Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu swym zasięgiem obejmuje województwo opolskie oraz śląskie. Informacje o aktualnej ofercie sprzedaży oraz przetargach można uzyskać na stronie internetowej www.anr.gov.pl oraz w siedzibie Oddziału Terenowego
Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu,
ul. 1 Maja 6, tel. +48 77 40 00 935. 
Zachęcamy do zapoznania się z przykładową ofertą.

Nieruchomości inwestycyjne – woj. opolskie

Radzikowice, Goświnowice, gmina Nysa Karczów, gmina Dąbrowa

Powierzchnia: 146,9446 ha
Przeznaczenie: Przemysł, Usługi, Produkcja

Nieruchomość oddalona ok. 5 km od granic
miasta Nysa. Teren posiada dostęp do drogi
powiatowej oraz linii kolejowej. W pobliżu
planowana obwodnica Miasta Nysa. Odległość od granicy Republiki Czeskiej około 20 km.
Nieruchomość położona jest w granicach
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Powierzchnia: 108,6345 ha
Przeznaczenie: Tereny inwestycyjne

Nieruchomość płożona w Karczowie, gminie
Dąbrowa, strefie podmiejskiej miasta
wojewódzkiego Opola. Teren położony przy
skrzyżowaniu dróg krajowych nr 94 i 46, oddalony o około 9 km od węzła „Prądy” autostrady A4. Teren planowany do objęcia granicami Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Opole, Półwieś Opole, Półwieś

Powierzchnia: ok. 11 ha
Przeznaczenie: Usługowe

Nieruchomość o pow. ok. 11 ha ha, położona w
Opolu-Półwsi, w granicach Wałbrzyskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Strefa
wzmożonego zainwestowania produkcyjnego.
Sąsiedztwo obwodnicy północnej Opola; odległość od węzła „Prądy” Autostrady A4 ok. 18 km.

Powierzchnia: 4,7511 ha
Przeznaczenie: Produkcyjno-Usługowe

Nieruchomość o pow. 4,75 ha, położona w Opolu-Półwsi, w granicach Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Strefa wzmożonego zainwestowania produkcyjnego. Sąsiedztwo obwodnicy północnej Opola; odległość od węzła „Prądy” Autostrady A4 ok. 19 km.

Nieruchomości inwestycyjne – woj. śląskie

Knurów Jastrzębie Górne, Jastrzębie-Zdrój

Powierzchnia: 16,7900 ha
Przeznaczenie: Usługowo-Produkcyjne

Nieruchomość o pow. 16,79 ha położona w
północno-zachodniej części Knurowa. Teren
posiada dostęp do drogi krajowej, w odległości 5 km węzeł autostrady A4 „Gliwice Południe” oraz A1 „Knurów”. Całość obszaru włączona w granice Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Powierzchnia: 23,0867 ha
Przeznaczenie: Produkcyjno-Usługowe

Nieruchomość o pow. 23 ha położona w północnowschodniej części Jastrzębia Zdrój. Teren posiada dostęp do drogi wojewódzkiej, oddalony o 500m od linii kolejowej. Odległość od granicy Republiki Czeskiej w ciągu drogi wojewódzkiej około 16 km.
Stare Łabędy, gmina Gliwice Szałsza, gmina Zbrosławice

Powierzchnia: 6,1933 ha
Przeznaczenie: Komercyjno-Produkcyjne

Działka położona w obszarze Katowickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dostępność
komunikacyjna bardzo dobra, w pobliżu
Autostrady A1 oraz A4, a także droga krajowa nr 88. Istnieje możliwość podłączenia pełnej
infrastruktury: wodociągowa, kanalizacyjna,
teletechniczna, energetyczna, ciepłownicza oraz zaopatrzenia w gaz.

Powierzchnia: 15,4349 ha
Przeznaczenie: Usługi-Produkcja

Nieruchomość o pow. 15,4349 ha, położona w
Szałszy, gminie Zbrosławice, strefie podmiejskiej Gliwic. Teren położony bezpośrednio przy drodze krajowej nr 78, w odległości 1 km węzeł autostrady A1 „Czekanów”.

Kontakt: Agencja Nieruchomości Rolnych, Oddział Terenowy Opole, ul. 1 Maja 6, 45-068 Opole
Grzegorz Witek, tel. (+48) 77 40 00 935, grwitek@anr.gov.pl