Krytyna Słowik
Architekt oraz Home Stager
05-822 Milanówek, Polska
kom. 501 435 865
slowik.krystyna@gmail.com
www.krystynaslowik.pl

Właściwe aranżowanie wnętrza na cele sprzedaży lub wynajmu.

Kluczowe 8 sekund, w czasie, których potencjalny nabywca podejmuje decyzję, to miejsce na zaskoczenie. Pamiętajmy, że pierwsze wrażenie możemy zrobić tylko raz.

www.krystynaslowik.pl


ZOBACZ - BIEL we WNĘTRZU MIESZKANIA

ZOBACZ FILM - HOME STAGING