Inwestor poszukuje nieruchomości w jednym z wybranych miast: Warszawa, Wrocław, Kraków, Trójmiasto.
Wskazane jest, aby biurowiec był w maksymalnym stopniu wynajęty. Oferty przesyłane powinny zawierać maksymalną ilość informacji o nieruchomości, w tym cenę ofertową oraz dokumentację fotograficzną.

Oferty należy przesyłać na adres e-mail wgn@wgn.pl