WARUNKI PROWADZENIA BIURA WGN NIERUCHOMOŚCI

Zapewniamy Partnerom

w opłacie licencyjnej:
 • korzystanie z logotypu WGN,
 • dostęp do know-how wypracowanego przez 22 lata obecności na rynku nieruchomości,
 • schematy i struktury organizacyjne bezpiecznego funkcjonowania biura nieruchomości,
 • zasady zarządzania biurem nieruchomości,
 • zasady budowania stabilnego i kreatywnego zespołu doradców,
 • zasady gromadzenia i obiegu dokumentów w biurze,
 • księgi standardów: ponad 80 dokumentów - oferty handlowe dla deweloperów, wzory umów pośrednictwa (na wyłączność i sprzedaż bezpośrednią) na sprzedaż, kupno, wynajem, najem, wzory umów agencyjnych dla doradców z działalnością gospodarczą i bez działalności, zasady współpracy z klientami indywidualnymi, instytucjonalnymi oraz deweloperami,
 • system aranżacji i standardy nowoczesnego wnętrza biura WGN,
 • system identyfikacji wizualnej: znaków i logotypów, typografii dekoracyjnej, druków firmowych, akcydensów, itp.,
 • dostęp do wszystkich ofert nieruchomości w międzynarodowej bazie MLS-WGN (Multiple Listing System WGN) - systemu wielokrotnej wymiany ofert nieruchomości oraz informacji i współpracy pomiędzy biurami WGN, skupiającej ponad 20 tys. ofert,
 • dostęp do nowoczesnego programu iNET.wgn.online mającego opinię najlepszego w Polsce, obsługującego Oddziały WGN, system MLS WGN oraz automatyczny eksport ofert do portali i serwisów internetowych. Ponadto program pozwala m.in. zarządzać czasem i stopniowaniem uprawnień współpracowników /doradców,
 • indywidualna strona internetowa dla franczyzobiorcy i doradców z wyszukiwarką ofert,
 • profesjonalne doradztwo i pomoc w prawidłowej ocenie pojawiających się problemów (minimalizacja ryzyka popełnienia błędów),
 • pomoc i wsparcie w wykonywaniu czynności szeroko pojętego zakresu obrotu nieruchomościami, w tym również prawną,
 • partycypacja w kosztach działań marketingowych franczyzobiorcy na rynkach lokalnych,
 • szkolenia podnoszące profesjonalizm, skuteczność i bezpieczeństwo pracy pośrednika - dofinansowanie uczestnictwa w 3 dniowych szkoleniach WGN-owców w ramach Kongresów Szkoleniowych WGN organizowanych dwa razy w roku. Natomiast licencjonowani pośrednicy otrzymują punktowane zaświadczenia w ramach doskonalenia zawodowego nadawane przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej,
 • dofinansowanie Konwentów Dyrektorów Oddziałów WGN.

w opłacie na marketing:
 • reklama ofert nieruchomości franczyzobiorcy w czterech specjalistycznych miesięcznikach: "Magazyn Nieruchomości - Polska Zachodnia, -Polska Centralna, -Polska Południowa", "Pomorskie Nieruchomości",
 • reklama wybranych ofert nieruchomości komercyjnych i apartamentowo - rezydencjalnych franczyzobiorcy w Katalogu Nieruchomości Inwestycyjnych Grupy WGN "Properities Investment Catalogue - WGN Group” (katalog angielsko-polski),
 • reklama wybranych ofert franczyzobiorcy w "Property Journal - Polska Giełda Nieruchomości" (czasopismo angielsko-polskie),
 • promocja i reklama Grupy WGN w mediach m.in. w dziennikach np. Gazeta Wyborcza, Polska The Times, Rzeczpospolita, w wydawnictwach branżowych,
 • promocja i reklama Grupy WGN na targach ogólnopolskich i zagranicznych,
 • prezentacja eksperckich raportów i wypowiedzi franczyzobiorcy nt. rynku nieruchomości, inwestycji i finansów w prasie i na czołowych portalach,
 • umieszczanie ofert franczyzobiorcy na ok. 100 najpopularniejszych portalach i serwisach w Polsce i zagranicą.

korzyści:
 • rozsądny poziom inwestycji - przy przystąpieniu do Grupy WGN nie jest wymagany duży kapitał,
 • zdecydowana przewaga na rynku zwłaszcza nieruchomości komercyjnych, apartamentowo-rezydencjalnych oraz na rynku mieszkaniowym pierwotnym,
 • wielopłaszczyznowa współpraca ze strategicznym partnerem WGN - Grupą Realty Executives USA,
 • łatwość pozyskiwania nieruchomości na wyłączność i sprzedaż bezpośrednią jak i kupujących oraz najemców,
 • wysokie przychody osiągane w ramach własnego biura,
 • pomoc formalno - prawna,
 • telefoniczny serwis obsługi Partnera - helpdesk,
 • dostęp do największej w Polsce aktualnej bazy ofert,
 • współpraca na zasadach partnerskich,
 • prestiż i marka WGN umożliwiająca sukces w obrocie nieruchomościami,
 • profesjonalna reklama w Polsce i na świecie,
 • obecność na największych w Europie Targach Nieruchomości i Inwestycji, jak MIPIM w Cannes oraz EXPO REAL w Monachium.

Warunki, jakie musi spełniać potencjalny Partner:
 • działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz jako opcja pośrednictwa finansowego,
 • lokal w atrakcyjnym punkcie miasta (preferowany parter) o pow. min. 30 m2, możliwość zewnętrznego szyldu min. 3,5 m2, lokal w odległości min. 0,5 km od istniejących biur WGN,
 • licencja zawodowa pośrednika w obrocie nieruchomościami lub zatrudnianie osoby z uprawnieniami na umowę agencyjną lub umowę zlecenie,
 • zawarcie umowy o współpracy gospodarczej (nabycie franczyzy) w formie aktu notarialnego (w dniu podpisania umowy następuje przeszkolenie z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami wg systemu i standardu WGN, z zarządzania Biurem i doradcami oraz przekazanie know-how.
 • Umowa zawierana jest na czas nieokreślony z 4-miesięcznym okresem wypowiedzenia.
 • Opłaty ponoszone przez Partnera:
 • jednorazowa opłata franczyzowa - 1200 zł oraz opłata notarialna - 430 zł, powiększone o podatek VAT,
 • miesięczne: licencyjna – równowartość w złotych polskich 145 EUR + VAT,
 • na marketing Grupy WGN – 320 zł + VAT.

WGN Kredyty (opcja dowolna) – Franczyzobiorca może w dowolnym czasie poszerzyć zakres działalności w obrocie nieruchomościami o pośrednictwo finansowe pozwalające na kompleksową obsługę klienta i zwiększenie dochodu firmy.
Umowa zawierana jest bez dodatkowych opłat wstępnych i miesięcznych. Partner dostaje dostęp do aktualnej oferty 20 banków, systemu informatycznego aplikacji kredytowych, zostaje przeszkolony z procedur pozyskiwania kredytobiorców, udzielania kredytów bankowych i budowy zespołu doradców kredytowych.
WGN Kredyty zajmuje się kompleksową obsługą doradczą, począwszy od analizy zdolności kredytowej, poprzez wybór najlepszej oferty banku, przygotowanie wniosku kredytowego i
podpisaniem umowy kredytowej.

Franczyzobiorca może prowadzić biuro:
WGN Nieruchomości lub WGN Kredyty bądź obie działalności WGN Nieruchomości – Kredyty.
WGN - największy polski koncern obrotu nieruchomościami i jeden z większych w Europie. Posiada ponad 80 biur, w których pracuje ponad 500 doświadczonych agentów, analityków, prawników oraz doradców ds. nieruchomości, inwestycji, finansów i przedsięwzięć deweloperskich. Działa dynamicznie i z sukcesem od 22 lat. Szeroka oferta nieruchomości komercyjnych i apartamentowo-rezydencjalnych zachęca do współpracy inwestorów nie tylko z Polski, ale i z całego świata. Przekłada się to bezpośrednio na rekordową ilość bezpiecznie przeprowadzonych transakcji. Dzięki stabilnej pozycji rynkowej oraz zaufaniu klientów baza nieruchomości MLS-WGN prezentowana m.in. na portalu www.wgn.pl powiększa się codziennie o kolejne kilkaset ofert. W swojej historii, Grupa WGN wykonała usługi z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, doradztwa inwestycyjnego, jak również międzynarodowego marketingu dla ponad 70 000 firm i instytucji z ponad 60 krajów.

W roku 2011 WGN pośredniczył w sprzedaży nieruchomości o wartości ponad 1,2 mld złotych. W roku 2011 WGN przeprowadził blisko 4500 transakcji i zakończył rok o 40 % lepszym wynikiem finansowym niż rok 2010.

WGN posiada zdecydowaną przewagę konkurencyjną na rynku, gdyż zapewnia klientom kompleksową obsługę pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i doradztwa kredytowego.