W marcu tylko nieco ponad 5% Polaków uważało, że sytuacja gospodarcza kraju w ciągu najbliższych 12 miesiącach się poprawi. Przeciwnego zdania było blisko 60% respondentów. Ponad 15% przewidywało, iż pogorszenie będzie znaczne. Stabilną sytuację gospodarczą prognozowało 25% ankietowanych.

Wyniki są jeszcze gorsze, jeśli chodzi o kolejny rok na rynku pracy. Spadek bezrobocia przewiduje niespełna 2%. respondentów, podczas gdy jego wzrost - aż 85%. Co trzeci pytany uważa, iż wzrost bezrobocia będzie zdecydowany.
wp.pl/PAP | 27.04.2009 | 01:30