Rdzeniem projektu jest dzielnica wysokich technologii, zaprojektowana przez londyńską firmę architektoniczną HOK, Tam powstał też projekt przebudowy stacji kolejowej i nowego centrum handlowego Ljubljana.
Plan obejmuje sześćdziesiąt hektarów terenu, gdzie powstanie pierwszy wysoko technologiczny park przemysłowy. Będzie usytuowany między dzielnicami mieszkalnymi a handlowymi. Projekt jest finansowany w ramach PPP  (partnerstwa publiczno – prywatnego) – jedną trzecią inwestycji sfinansuje Federacja Rosyjska.
Park będzie bazą dla celów badawczych i innowacyjnych przyległej politechniki. Tim Gale, szef działu planowania HOK w Londynie uważa, że zysk przyniesie współdziałanie różnych firm i uczelni. Park Techno jest tak zaplanowany, żeby nie stracić kontaktu z otoczeniem. Jest to zupełnie nowy kierunek miejskiego planowania w St. Petersburgu.
Teren jest już łączony z systemem publicznego transportu miejskiego, po to, by możliwie ograniczyć do minimum indywidualny ruch samochodowy. Ścieżki rowerowe połączą nową dzielnicę z centrum, co stanowi nowy ekologiczny standard dla Rosji. Prace budowlane zaczną się w 2010 – zakładając, że wszystkie zezwolenia będą  przyznane w terminie. (wk)