Telefoniczna Agencja Informacyjna. opracowała raport, w którym przeanalizowano i podsumowano przetargi i zlecenia na usługi, wykonanie i dostawy w branży budowlanej opublikowane w Polsce, w pierwszym kwartale 2009 r.

Wynika z niego, że najwięcej przetargów ogłoszono na Śląsku i na Mazowszu. Przetargi te najczęściej dotyczyły drogownictwa.

W okresie od stycznia do marca 2009 r., w Polsce, opublikowanych zostało 55 tys. 464 przetargi i zlecenia na usługi, wykonanie oraz dostawy.

Porównując ten wynik z analogicznym okresem roku 2008, zauważyć można minimalny wzrost liczby publikacji przetargowych. W bieżącym roku, w pierwszym kwartale ogłoszono o 395 przetargów więcej niż w roku 2008 (od stycznia do marca 2008 roku wszystkich przetargów było 55 tys. 069).

ZOBACZ TAKŻE:

Zmienił się jednak udział przetargów budowlanych w łącznej liczbie przetargów. W okresie styczeń - marzec 2009 roku 27 987 ogłoszeń dotyczyło szeroko pojętej branży budowlanej. Liczba ta stanowiła ponad 50 proc. wszystkich przetargów. Natomiast w I kwartale 2008 roku przetargi budowlane stanowiły 68 proc. wszystkich ogłoszeń.

Bardziej szczegółowa analiza przetargów dotyczących szeroko pojętej branży budowlanej ogłoszonych w okresie od stycznia do marca bieżącego roku pokazuje, że z każdym miesiącem I kwartału notowaliśmy wzrost liczby ogłaszanych przetargów budowlanych. W styczniu było ich 6684, w lutym - 9098, a w marcu 12 tys. 202

Najwięcej przetargów dotyczących branży budowlanej w I kwartale 2009 roku, ogłoszono w województwie śląskim (4 756 przetargów). Na kolejnych miejscach znalazły się województwa mazowieckie (3 994 przetargi), małopolskie (2 799 przetargów) oraz dolnośląskie (2473 przetargi).

Natomiast najmniej przetargów budowlanych w I kwartale b.r. ogłoszono w województwie lubuskim (687 przetargów). Szczegółowe dane znajdują się poniżej. Należy jednak pamiętać, że niektóre z ogłoszonych przetargów obejmowały więcej niż jedno województwo realizacji

Najwięcej zleceń na infrastrukturę

Przetargi z branży budowlanej, ogłoszone w okresie od stycznia do marca, dotyczyły głównie drogownictwa (30 proc. ogłoszeń) oraz prac energoelektrycznych (24 proc. ogłoszeń).

Na kolejnych miejscach, pod względem popularności, znalazły się przetargi dotyczące prac wodno-kanalizacyjnych (12 proc. ogłoszeń) oraz prac budowlanych - obiekty (10 proc. ogłoszeń).

money.pl/2009-04-14 12:55