Tak wynika z projektu ustawy dotyczącej pomocy w spłacie kredytów osobom tracącym pracę. Według minister pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak, projekt jest w konsultacjach i, jeśli uda się go uchwalić w szybkim tempie, to ustawa zacznie obowiązywać od maja.

Warunkiem otrzymania wsparcia będzie zarejestrowanie się w urzędzie pracy i prawo do zasiłku dla bezrobotnych. O pomoc nie będą się mogły ubiegać osoby zwolnione z pracy dyscyplinarnie, lub te, które same z niej odeszły.

Według projektu, wsparcie ma być udzielane bez względu na dochody członków rodziny. Resort pracy zastanawia się jednak, czy nie wprowadzić kryterium dochodowego.
onet.pl/(PAP, ak/15.04.2009, godz. 06:19)