Jak wyjaśniło Gazecie Prawnej Ministerstwo Finansów, aby z tej ulgi korzystać, wystarczyło, że podatnicy do 31 grudnia 2008 r. nabyli mieszkanie lub dom. Meldunek mógł nastąpić już po tej dacie. Ważne, aby podatnik przed dniem sprzedaży nieruchomości był w niej zameldowany na pobyt stały przez co najmniej 12 miesięcy.

Z odpowiedzi dla GP przesłanej przez resort finansów wynika, że uchwalona przez Sejm na 28. posiedzeniu nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw przewiduje zastąpienie ulgi meldunkowej zwolnieniem z opodatkowania dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości w przypadku wydatkowania w okresie dwóch lat przychodu uzyskanego ze zbycia na określone w ustawie własne cele mieszkaniowe podatnika. Nowelizacja ta zawiera w przepisach przejściowych odpowiednie regulacje gwarantujące podatnikom prawa nabyte do zlikwidowanej ulgi meldunkowej.

Zgodnie z nimi do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych związanych z nieruchomościami, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r., będą miały zastosowanie zasady określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym na 31 grudnia 2008 r., w tym także dotyczące ulgi meldunkowej.

Ewa Matyszewska, "Gazeta Prawna"

interia.pl/Wtorek, 7 kwietnia (06:00)