Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 112,18 mln zł wobec 28,04 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 3349,99 mln zł wobec 3075,91 mln zł rok wcześniej.

We wcześniejszym raporcie kwartalnym podano, że wynik netto za cały rok wyniósł 104,74 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, w 2008 roku spółka miała 49,17 mln zł zysku netto wobec 27,02 mln zł zysku rok wcześniej.

money.pl