Według planów firm zebranych w ostatnim Raporcie Płacowym firmy Advisory Group TEST Human Resources, planowane podwyżki wynagrodzeń na ten rok pozostaną jednak nadal na wysokim poziomie: 8,8 proc. dla pracowników szeregowych, 8,5 proc. dla specjalistów i aż 9,4 proc. na szczeblu kierowniczym.
rednia płaca całkowita brutto dla regionalnych kierowników sprzedaży wynosi 9 158 zł, natomiast przedstawicieli handlowych - 5 800 zł, przy czym wynagrodzenie waha się na tym stanowisku od 2 700zł do 10 319 zł - a więc niemal czterokrotnie.
]

W działach produkcji firm branży budowlanej, z powodu względnej standaryzacji zakresów obowiązków, wynagrodzenia na tych samych stanowiskach są na podobnych poziomach - poza jednym wyjątkiem: Zarobki brutto kierownika działu zaczynają się od 5 564zł, a kończą na 14 000 zł, ze średnią 9 340 zł. Na niższych szczeblach są to średnio 4317 zł dla specjalisty ds. utrzymania ruchu, 3 501 zł dla brygadzisty i 2 612zł dla operatora produkcji. Wynagrodzenie inżyniera procesu produkcji, wynosi średnio 5147zł, choć są firmy gotowe zapłacić 8 160 zł na tym stanowisku.

źródło informacji: Informacja prasowa

interia.pl/Środa, 25 marca (06:00)