O tym, jak dobrze zaplanować i utrzymywać miejską zieleń, dyskutowali w czwartek w Częstochowie przedstawiciele hodowców roślin, architekci oraz miejscy urzędnicy i pracownicy spółdzielni mieszkaniowych, odpowiedzialni za kształtowanie terenów zieleni publicznej.

Eksperci przekonywali, że zadbana i dobrze zaplanowana zieleń oraz właściwy dobór roślin nie tylko przyczyniają się do poprawy wizerunku miasta i polepszenia jakości życia mieszkańców, ale także znacząco podnoszą wartość usytuowanych wśród zieleni nieruchomości - nawet o 30 proc.

Skupiający producentów drzew, krzewów i bylin Związek Szkółkarzy Polskich nieprzypadkowo zorganizował seminarium na temat miejskiej zieleni właśnie w Częstochowie. Jej władze zapewniają, że Częstochowa robi wszystko, by być przyjaznym, "zielonym" miastem.

"Od wielu lat szczególny nacisk kładziemy na intensywne nasadzenia drzew na terenie miasta, w tym w pasach zieleni ulicznej. W ciągu ostatnich 7 lat na częstochowskich terenach zieleni miejskiej posadzono ok. 7,4 tys. drzew i prawie 100 tys. krzewów" - mówił wiceprezydent Częstochowy, Bogumił Sobuś.
dom.wp