Jak długo mogę nie płacić za czynsz mieszkania we wspólnocie mieszkaniowej, tzn. chodzi, o opóźnienie w płatności?
Nie ma jakiś specjalnie określonych terminów, od aktywności wspólnoty zależy, kiedy zacznie się upominać o takie opłaty. Natomiast konsekwencją niepłacenia może być nawet licytacja mieszkania.

Jak długo, zgodnie z prawem, mogę zalegać z rachunkami i czy fakt utraty pracy z powodu redukcji jest jakimś czynnikiem umożliwiającym oddalenie na jakiś czas roszczeń i uniknięcie komornika?
Wszystko zależy od tego, jaka to jest umowa, czy jest to umowa o Internet, dostawa prądu, innych mediów, bo od tego zależy jak długo można przeciągać płacenie i od tego zależą ewentualne konsekwencje. W sumie najszybciej trzeba płacić rachunki tzw. telekomunikacyjny, czyli za telefon, Internet, telewizję kablową, bo ci operatorzy mogą najszybciej upomnieć się o swoje pieniądze i najłatwiej im zablokować nam ich usługi.

Po jakim czasie powinnam dostać, wezwanie do zapłaty - za nieuregulowaną fakturę za energię elektryczną.
Zakład energetyczny z reguły upomina się po miesiącu od terminu płatności.

Zalegałem z rachunkiem za tel. kom. Dług przejęła firma windykacyjna. Kiedy trafię do rejestru dłużników? Kiedy upływa termin przedawnienia sprawy? Nic nigdy nie wpłacałem. Sprawa już się ciągnie ok. 7 lat. Czy może do mnie jeszcze trafić komornik?
To, czy trafimy do rejestru dłużników zależy od wysokości naszego długu, bo jeśli jest to poniżej 200 zł to wtedy się nie trafi. Firma windykacyjna miałaby problemy z zasądzeniem tej wierzytelności, bo minął duży czas od terminu zapłaty. A komornik powinien mieć orzeczenie sądu, by ściągać pieniądze od dłużnika.

Często jadę za granicę i nie ma mnie w domu ok. 3 miesięcy. Nie mogę zapłacić z góry. Chodzi o rachunki za gaz i elektrykę?
To jest duży problem, bo rozliczenia te następują w długich okresach płatności, w przypadku zakładów energetycznych dostajemy po kilka faktur równocześnie z różnymi terminami zapłaty. I nic nie stoi na przeszkodzie by zapłacić je z góry, problemem może być sytuacja, gdy faktury przyjdą podczas naszej nieobecności i nie zapłacimy ich w terminie, nie odbierzemy wezwania do zapłaty i odłączą nam prąd. Wtedy jedyną szansą jest to, że nie doszło do zapłaty z naszej winy. Takie sporne sprawy można kierować do urzędu regulacji energetyki, przy którym działa specjalna komórka, której zadaniem jest pomoc konsumentom, to tzw. rzecznik odbiorców paliw i energii.

Czy jest możliwość uzgodnienia płacenia rachunków za prąd i wodę raz na kwartał? Wystarczy podpisać umowę z takim terminem płatności?

Myślę, że można spróbować negocjować z zakładem energetycznymi i wodociągami taką formę płatności, ponieważ są to umowy cywilno prawne. Przeszkodą mogą być regulaminy świadczenia usług, które mają te przedsiębiorstwa i które określają zasady płatności.

Michał Kosiarski

wp.pl | 19.03.2009 | 12:39