Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych ustaw zakłada ponowne wprowadzenie do systemu prawnego pojęcia „najem okazjonalny”.  Polega on na oddaniu przez właściciela, będącego osobą fizyczną i nie prowadzącego działalności w zakresie wynajmowania lokali, w użytkowanie lokalu na czas oznaczony, jednak nie dłuższy niż dziesięć lat. Dzięki nowym rozwiązaniom właściciele szybciej będą mogli się uporać z uciążliwymi lokatorami. Obecnie jest to bardzo trudne i nawet jeśli ktoś zalega z czynszem trzy miesiące, to i tak musi otrzymać od właściciela ostrzeżenie wraz ze wskazaniem terminu na uregulowanie zaległości płatniczych. Dopiero po odczekaniu miesiąca można wypowiedzieć najemcy umowę.

Ministerstwo Infrastruktury przygotowało dla wynajmujących lokale mieszkalne także inne udogodnienie. Jest nim obniżenie stawki podatku zryczałtowanego. W świetle obecnie obowiązujących przepisów osoba fizyczna może rozliczać podatek dochodowy:

  1. W formie ryczałtu od przychodu

Podatek płacony jest od przychodu, a jest nim czynsz uzyskiwany od najemcy. Nie zalicza się do niego opłat uiszczanych w spółdzielni mieszkaniowej czy wspólnocie, opłat za media itp., jeżeli z umowy najmu wynika, że najemca jest zobowiązany do ich ponoszenia.

  1. Na zasadach ogólnych

Podatek płacony jest od dochodu, według skali podatkowej określonej w ustawie z dnia 26 lipca 1992 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychody pomniejsza się o koszty uzyskania przychodów (np. opłaty za media, ubezpieczenie lokalu, amortyzacja – 1,5 proc. w skali roku).

 
Jakie są obecne stawki zryczałtowanego podatku?

Obecnie obowiązują dwie stawki: 8,5 % do kwoty stanowiącej równowartość 4000 euro i 20 proc. powyżej tej kwoty. W 2009 roku limit dla stawki 8,5 % wynosi 13.510 zł, przychody przekraczające tę kwotę opodatkowane są według drugiej stawki.

 

Przykład 1

Zryczałtowany podatek dochodowy dla mieszkania o powierzchni 50 mkw. wynajmowanego w Warszawie przy miesięcznym przychodzie z najmu
w wysokości 2500 zł

 

Stawka 8,5% (do 13 510 zł w roku 2009) i 20% powyżej tej kwoty

Przychód roczny

2500 zł*12 = 30 000 zł

Podatek w skali roku

13 510*8,5% + 16 490*20%

4446,35 zł
Podatek w skali miesiąca
370,53 zł
Dochód po opodatkowaniu w skali miesiąca
2129,47 zł
 
 
Jak będzie po zmianie ustawy?

Projekt zakłada, że osoby uzyskujące przychody z najmu okazjonalnego będą objęte stawką podatku ryczałtowego w wysokości 5% uzyskanych przychodów. Oznacza to zniesienie limitu w kwocie 4000 euro, powyżej którego obowiązuje wyższa stawka podatku (20%). W myśl nowych przepisów będzie więc obowiązywała jednolita stawka podatku ryczałtowego z najmu okazjonalnego lokali mieszkalnych.

Przykład 2

Zryczałtowany podatek dochodowy dla mieszkania o powierzchni 50 mkw. wynajmowanego w Warszawie przy miesięcznym przychodzie z najmu
w wysokości 2500 zł

 
Projektowana stawka 5%
Przychód roczny

2500 zł*12 = 30 000 zł

Podatek w skali roku
30 000*5%
1500 zł
Podatek w skali miesiąca
125 zł
Dochód po opodatkowaniu w skali miesiąca
2375 zł
 

Ministerstwo, proponując zmiany w podatku ryczałtowym, chce eliminować „czarny rynek” najmu lokali. Ma to skutkować zwiększeniem dochodów budżetu sektora publicznego z tytułu podatku od wynajmu nieruchomości mieszkalnych. Projekt ustawy został teraz przekazany do konsultacji różnym organizacjom. Obniżenie stawki podatku ucieszyłoby podatników, których do tej pory obowiązywały dwie stawki (8,5% i 20% po przekroczeniu limitu), a może skłoniłoby także tych, którzy do tej pory unikali płacenia podatku od wynajmowanego lokalu.

 
Małgorzata Kędzierska