Według szacunkowych danych NBP, w 2008 roku wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce osiągnęła poziom 11,150 mld euro wobec 16,649 mld euro w 2007 roku. Oznacza to spadek o około 30% , ale PAIiIZ (Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych) podkreśla, że początkowe dane szacunkowe w poprzednich latach również były zaniżone, a rzeczywiste wyniki podawane dopiero w III kwartale roku, okazują się wyższe. Szacunki NBP są mimo wszystko lepsze niż prognozy UNCTAD (Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju) ze stycznia, wg których wartość BIZ w Polsce wyniosła 16,2 mld dolarów – wobec 16,6 mld wg NBP.

Property Journal 02-03/09