Narastająco w 2008 roku grupa osiągnęła przychody na poziomie 1.059 mln zł, co oznacza wzrost o niemal 63 proc. Grupa przekroczyła o 11,5% roczną prognozę przychodów publikowaną w listopadzie 2008 r.

Grupa osiągnęła wynik operacyjny na poziomie 64,8 mln zł, co oznacza wzrost o 62,2% r/r. W efekcie grupa przekroczyła o 8% roczne prognozy zysku operacyjnego EBIT. Strata netto Grupy wyniosła w IV kw. 2008 r. 26,3 mln zł, wobec w 6,3 mln zł zysku w IV kw.
2007 r.

Jednorazowy negatywny wpływ na wynik netto Grupy miało uwzględnienie w
rachunku wyników w IV kw. 2008 r. kosztów transakcji opcji walutowych wysokości w sumie 50,2 mln zł. Narastająco w 2008 r. Grupa osiągnęła zysk netto wysokości 10,4 mln zł, o 15,5% powyżej listopadowej prognozy.

W IV kw. 2008 r. Grupa Erbud utrzymała wysokie ponad 54% tempo wzrostu sprzedaży r/r
i zamknęła kwartał wynikiem 276,6 mln zł na poziomie przychodów. Na wyniki IV kw. wpływ miało utrzymanie tempa wzrostu sprzedaży działalności podstawowej na rynku krajowymi i za granicą mimo wyraźnego spowolnienia w branży budowlanej. W IV kw. 2008 r. Erbud podpisał 9 nowych kontraktów budowlanych w kraju i za granicą o łącznej wartości 130 mln zł.

Grupa wkroczyła w 2009 r. z portfelem zamówień o wartości 600 mln zł. Większość projektów jest aktualnie realizowanych w segmencie infrastruktury i budownictwa inżynieryjno-drogowego.

Na koniec stycznia 2009 r. spółka miała złożone oferty na łączną kwotę ok. 2,7 mld zł, z czego ok. 90% stanowiły projekty w obszarze budownictwa komercyjnego, infrastrukturalnego i inżynieryjno-drogowego. W związku ze wzrostem liczby projektów realizowanych w Europie Zachodniej, w pierwszych tygodniach br. spółka oddelegowała dodatkowo ok. 100 wykwalifikowanych pracowników budowlanych do pracy na kontraktach za granicą.

Portfel zamówień za granicą wyniósł w IV kw. 2008 r. ok. 140 mln zł wobec 40 mln zł w grudniu 2007 r. W bieżącym roku spółka zapowiada, że będzie dążyła do utrzymania tempa wzrostu sprzedaży ponad wzrost rynku budowlanego w kraju. Staranny dobór portfela zleceń, koncentracja na projektach gwarantujących zachowanie wysokiego bezpieczeństwa finansowego, zapewniających stabilny poziom marży to priorytety w działalności operacyjnej na 2009 r.
Sebastian Gawłowski
money.pl/2009-03-03 10:49:11