Również 80 procent banków ankietowanych przez Narodowy Bank Polski przyznało, że podniosło marże kredytowe.
W przypadku kredytów mieszkaniowych, aż 86 procent banków zaostrzyło kryteria ich udzielania. Dziewięć na dziesięć banków podniosło marże i zaczęło wymagać wyższego wkładu własnego. Wiele banków wycofało również z oferty kredyty denominowane w walutach obcych.

W przypadku kredytów mieszkaniowych, aż 86 procent banków zaostrzyło kryteria ich udzielania. Dziewięć na dziesięć banków podniosło marże i zaczęło wymagać wyższego wkładu własnego. Wiele banków wycofało również z oferty kredyty denominowane w walutach obcych.

Wzrost zadłużenia Polaków z tytułu kredytów hipotecznych w mln złotych
lata złotowe walutowe ogółem
2005 15 569,8 20 273,4 35 807,2
2006 28 123,3 49 258,3 77 705,6
2007 52 391,4 64 449,1 116 840,5
2008 59 097,8 134 970,2 194 068

Źródło: NBP

W odniesieniu do kredytów konsumpcyjnych, kryteria ich udzielania zostały zaostrzone przez 75 procent banków. Około połowa podniosła marże. Banki odczuły przy tym nieznaczny spadek popytu.

Banki szukają oszczędności obniżając oprocentowanie ROR-ów

Z danych zebranych przez Open Finance wynika, iż oprocentowanie ROR-u spadło w Banku BPH, gdzie na Koncie Sezam Max dostaniemy już nie 3,7 procent a 3 procent. W przypadku rachunku Srebrny Sezam minimalna stawka oprocentowania to 0,1 procent, a nie 0,2 procent.

Zmianę można też zauważyć w Deutsche Banku, gdzie na koncie Fokus możemy już liczyć na odsetki od 0,3 do 2,05 procent, w zależności od zdeponowanej kwoty. Wcześniej bank płacił 0,75-2,55 procent.

Z kolei w DnB Nord możemy teraz na koncie osobistym liczyć na 0,1 procent, a nie na 1 procent, jak poprzednio. Spadło także oprocentowanie rachunków w Eurobanku. Konto Standard przynosi teraz 0,2 procent zamiast 2 procent, a Konto Online 5,05 zamiast 7,07 procent. W przypadku tego banku trzeba jednak pamiętać, że wprowadził ostatnio do oferty konto oszczędnościowe, gdzie oprocentowanie to nadal 7,07 procent.

Żadnych odsetek za środki zgromadzone na koncie nie płaci już Lukas Bank, podczas gdy kilka miesięcy temu był jeszcze skłonny naliczyć odsetki według oprocentowania na poziomie 0,1 procent. Istotną zmianę znajdziemy też w Volkswagen Banku direct. Do niedawna w przypadku Pakietu Standard można było zyskać 2,4 procent, a Pakiet Srebrny dawał 2,8 procent. Teraz oprocentowanie spadło do 0,1 procent.

Jeśli założymy, że na koncie leży średnio 2,5 tys. zł, a bank ma 500 tys. rachunków i obniża oprocentowanie o jeden punkt procentowy, to rocznie oszczędza 12,5 mln zł.
Andrzej Zwoliński