W środę w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o rekapitalizacji niektórych instytucji finansowych. Zakłada on, że rząd, na wniosek ministra finansów, będzie mógł podjąć decyzję o przejęciu instytucji finansowej. Będzie to możliwe po zasięgnięciu opinii prezesa Narodowego Banku Polskiego i przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego.
Przejęcie banku lub zakładu ubezpieczeń nastąpi przez przymusowy wykup akcji od dotychczasowych akcjonariuszy przez Skarb Państwa.


Decyzja o przejęciu instytucji finansowej ma być wykonalna natychmiast.

Wszelkie rozliczenia z dotychczasowymi akcjonariuszami przejętej instytucji finansowej - w tym zapłata za przymusowo wykupywane akcje - mają być prowadzone przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Ustawa stwarza możliwości prawne na wypadek sytuacji kryzysowych. Obecnie nie mamy z nimi do czynienia. System finansowy w Polsce jest sprawny - zapewnił podczas sejmowej debaty wiceminister finansów Dariusz Daniluk. Podkreślił, że może nie być potrzeby korzystania z nowych przepisów.

Z projektu wynika, że gdy minie zagrożenie niewypłacalnością, to minister finansów będzie zobowiązany do sprzedaży przejętych akcji instytucji finansowej.

Oprócz tego projekt zawiera przepisy, które mogą być wykorzystane, gdy w czasie postępowania naprawczego konieczne będzie zwiększenie funduszy własnych instytucji finansowych. W takiej sytuacji banki lub zakłady ubezpieczeń będą mogły uzyskać gwarancje Skarbu Państwa zwiększenia takich funduszy.

Projekt przewiduje, że nowa ustawa wejdzie w życie z dniem ogłoszenia.

Ustawa stanowi jedno z narzędzi walki z kryzysem - powiedział podczas debaty poseł Henryk Siedlaczek (PO).

To odpowiedź na niepokojące wydarzenia na rynkach finansowych - podkreślił poseł Adam Gawęda (PiS). Dodał, że należy wspierać nie tylko instytucje finansowe, ale również małych i średnich przedsiębiorców.
wp.pl/PAP | 18.02.2009 | 19:30