Jednak zawdzięczamy go w przeważającej mierze spadkowi kursu naszej waluty, który zwiększył złotową wartość kredytów denominowanych w walutach obcych. Wzrost wartości portfela kredytowego wynikający z faktycznego udzielania nowych pożyczek można szacować na niecałe 5 mld złotych.

Ekonomiści spodziewają się, że z każdym miesiącem sytuacja potencjalnych kredytobiorców będzie się pogarszać.

Na razie szybko rosną natomiast depozyty. Oszczędności Polaków w bankach w styczniu wzrosły o niemal 10 mld złotych. To efekt wciąż wysokich stawek oprocentowania w wielu bankach i nadal dobrej sytuacji finansowej konsumentów. Rosnące bezrobocie sprawi, że w portfelach Polaków będzie coraz mniej gotówki, jaką można by przeznaczyć na lokaty bankowe.

źródło informacji: PAP/Parkiet