- Grudniowy wzrost środków zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych nie stanowił trwalszego przełomu i po jednomiesięcznej poprawie sytuacji powróciliśmy do tendencji, obserwowanej nieprzerwanie od października 2007 roku - napisano w raporcie.

Autorzy raportu zwracają uwagę, że brak drastycznego spadku aktywów w IV kwartale 2008 r. był spowodowany transferem środków do TFI w ramach grupy Commercial Union.

- W styczniu tego czynnika zabrakło, zatem sytuacja na rynku funduszy była rezultatem oddziaływania dwóch tradycyjnych sił, czyli wyników wypracowywanych przez zarządzających oraz napływu nowych środków - napisano.

- Mimo że obie w minionym miesiącu wpływały na aktywa funduszy negatywnie, to zdecydowanie większą rolę odegrał pierwszy z nich. Szacujemy bowiem, że przewaga umorzeń nad wpłatami to zaledwie 280 mln zł - dodano.

Mimo spadku całego rynku, w trzech segmentach, w styczniu, nastąpił wzrost wartości aktywów. Wzrost miał miejsce w funduszach dłużnych (+8,2 proc.), surowcowych (+4,4 proc.), oraz nieruchomości (+0,4).

- W pozostałych segmentach obserwowaliśmy spadki wartości zarządzanych aktywów: od 3,5 proc. w przypadku funduszy z ochroną kapitału, do 7,8 proc. w funduszach akcji - napisano w raporcie.

interia.pl