Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych spodziewa się silnego spadku napływu kapitału zagranicznego do Polski. Szacuje się, że 2009 rok będzie bardzo pesymistyczny pod tym względem.

Gazeta zauważa jednak, że wielkości prognozowane mogą bardzo odbiegać od końcowych wyników. Szybko zmieniająca się sytuacja rynkowa może znacząco wpłynąć na transfery kapitału zagranicznego.

Coraz tańszy złoty obniża koszty inwestycji, a to z kolei skłania zagranicznych inwestorów do przenoszenia swoich zakładów do Polski. Tu paradoksalnie słaba złotówka może nam pomóc.

Według PAIiIZ Polska wciąż jest krajem atrakcyjnym dla zagranicznych inwestorów.

Więcej w gazecie giełdy „Parkiet”
(Parkiet/10.02.2009, godz. 08:02)