Spółdzielnie mieszkaniowe, będące dłużnikami Skarbu Państwa z tytułu wykonania poręczenia, będą mogły starać się o odroczenie, rozłożenie na raty bądź umorzenie w całości lub części zadłużenia. Minister finansów podpisze ze spółdzielnią umowę odroczenia, jeśli uzna, że uzasadniają to względy społeczne i możliwości płatnicze kredytobiorców.

Takie rozwiązania przewiduje opracowany przez resort finansów projekt nowelizacji ustawy o objęciu poręczeniami Skarbu Państwa spłaty niektórych kredytów mieszkaniowych (Dz.U. nr 122, poz. 1310) ustawy z 29 listopada 2000 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych.

Poręczenia Skarbu Państwa dotyczą starych kredytów spółdzielni, mających swe korzenie jeszcze w poprzednim ustroju prawnym. Hiperinflacja u schyłku PRL wymusiła zmianę zasad kredytowania budownictwa. Od 1 stycznia 1990 r. oprocentowanie kredytów nie było już sztywno ustalane przez państwo. Zniesiono preferencyjne stawki oprocentowania oraz częściowe umarzanie kredytów.
dom.wp