Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie rozpoczyna projekt finansowany z programu unijnego Innowacyjna Gospodarka. Koszt projektu zaplanowanego do 2013 roku to 40 mln zł. Olsztyńska uczelnia jest jednym z czterech partnerów projektu obok Instytutu Maszyn Przepływowych PAN z Gdańska (koordynator projektu), Instytutu Energetyki z Warszawy i Politechniki Wrocławskiej.

"Projekt dotyczy opracowania i wdrożenia technologii umożliwiającej przetworzenie biomasy jednocześnie na prąd i ciepło w tak zwanych mikro- i minisiłowniach, które mogą być zlokalizowane w gospodarstwach domowych, w małych przedsiębiorstwach i w gospodarstwach rolnych" - powiedział PAP prof. Janusz Gołaszewski, kierownik Centrum Badań Energii Odnawialnej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim i jednocześnie koordynator części projektu realizowanego przez UWM.

Centrum Badań Energii Odnawialnej realizuje tzw. część "agro" projektu, dotyczącą wytwarzania i pozyskiwania biomasy z roślin energetycznych: kukurydzy, miskantu (rodzaj trawy), sorgo (rodzaj zboża) oraz z glonów, sinic, a także z rzęsy wodnej. Efektem badań będzie opracowanie takiej technologii procesu fermentacji, w wyniku której powstanie biogaz o wysokiej zawartości metanu i wodoru.

Jak poinformował prof. Mirosław Krzemieniewski z Katedry Inżynierii Ochrony Środowiska UWM, w Polsce nie ma biogazowni na substrat z biomasy roślinnej, bo brakuje biomasy czyli wsadu, a jeśli jest już dostępny na rynku to osiąga wysokie ceny.

W Polsce z powodu warunków klimatycznych rośliny uznawane za energetyczne z upraw dedykowanych, czyli ukierunkowanych na wytworzenie biogazu nie mają tak dużych przyrostów jak w dogodnych warunkach klimatycznych np. w zachodniej czy południowej Europie.
domy.pl