Jeśli rząd odpowiednio szybko nie znajdzie sposobu na rozruszanie koniunktury, rynek nieruchomości i jemu pokrewne stracą nawet 50 miliardów złotych, a budżet państwa z tytułu samego podatku VAT ponad dwa miliardy.

Monika Mularczyk
TV Biznes | 06.02.2009 | 09:27