KNF uchwałę w sprawie przyjęcia Rekomendacji S II przyjęła jednogłośnie. Nakłada ona na banki dodatkowe obowiązki  informowania klientów o:

Banki będą miały obowiązek informowania klientów przed zawarciem oraz w trakcie trwania umowy  w przypadku kredytów udzielnych w walucie obcej lub indeksowanych kursem waluty obcej.

Według nowych przepisów, bank, jeśli klient o to poprosi,  będzie musiał zgodzić się na spłatę rat w walucie indeksacyjnej przy kredycie indeksowanym kursem waluty obcej.

(money.pl 2008-12-17 19:43:20)