ORZECZENIE

Organy podatkowe ustaliły wysokość podatku od nieruchomości przyjmując, że nieruchomość podatnika jest związana z prowadzoną działalnością gospodarczą. Z takim stanowiskiem nie zgodził się podatnik, twierdząc, iż posiadana przez niego nieruchomości nie nadaje się do eksploatacji ze względów technicznych. Dodał również, iż na jej terenie trwają prace modernizacyjne, co dodatkowo wyklucza prowadzenie działalności gospodarczej.
nie nadaje się do eksploatacji ze względów technicznych. Dodał również, iż na jej terenie trwają prace modernizacyjne, co dodatkowo wyklucza prowadzenie działalności gospodarczej.

Sygn. akt I SA/Gd 560/08

Więcej: www.deloitte.com/pl/tax24

(gazetapraca.pl)