Prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz przypomniał w radiu PIN, że w poprzednich latach dynamika osiągała poziom 38 proc. (2008 r.) oraz ponad 40 proc. (2007 r.). Według niego, gdyby nam się udało osiągnąć w 2009 r. ok. 15-20 proc.w ujęciu rocznym wzrostu akcji kredytowej, to byłoby to dobre osiągnięcie.

Pietraszkiewicz dodał, że akcja kredytowa będzie ograniczona również poprzez wzrost ceny pieniądza zarówno dla klientów indywidualnych, jak i korporacyjnych.

Zdaniem Pietraszkiewicza konieczne jest też usprawnienie mechanizmu dystrybucji środków na rynku międzybankowym, a przede wszystkim podjęcie wspólnych działań przez rząd, Radę Polityki Pieniężnej i Narodowy Bank Polski.

(money.pl 2009-01-16 16:01:29)