Od stycznia tego roku właściciele i inwestorzy będą musieli w wielu przypadkach okazać ten dokument. Świadectwo energetyczne (inaczej: certyfikat energetyczny) określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynków użyteczności publicznej również oświetlenia. Świadectwo to jednak nie tylko obowiązek ale i nowy instrument do badania jakości oferowanych na wynajem i do sprzedaży budynków. Teraz już nie tylko lokalizacja decyduje o cenach domów i mieszkań. Pytanie o świadectwo energetyczne nabiera - szczególnie w trakcie kolejnej wojny gazowej - szczególnego znaczenia.

Celem wprowadzenia obowiązku sporządzania świadectw jest promowanie budownictwa efektywnego energetycznie i zwiększanie świadomości społecznej w zakresie możliwości uzyskania oszczędności energii w gospodarstwach domowych. Szczególnie tej energii przeznaczanej na ogrzanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Dzięki informacjom zawartym w świadectwie, właściciel, najemca lub użytkownik mogą określić orientacyjne roczne zapotrzebowanie na energię, a tym samym określić przybliżony koszt jego utrzymania. Na świadectwie znajdują się również uwagi, co można zrobić aby zmniejszyć zużycie energii.

Świadectwo jest sporządzane na podstawie oceny energetycznej, polegającej na określeniu wielu różnych parametrów energetycznych. Podstawą do sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej jest charakterystyka energetyczna budynku, określona w dokumentacji technicznej lub dla budynku istniejącego, jeśli brak jest dla niego dokumentacji technicznej - wyznaczana w wyniku inwentaryzacji techniczno-budowlanej. Uwaga! Certyfikacja energetyczna budynku nie jest audytem energetycznym wykonywanym na potrzeby termomodernizacji.