Nastąpił również wzrost wartości dodanej brutto w najważniejszych działach gospodarki i wyniósł w ujęciu rocznym: w przemyśle o 3,1%, w budownictwie o 11%, w sektorze usług o 5,4%. Natomiast popyt krajowy wzrósł o 4,3% w ujęciu rocznym, a nakłady na środki trwałe o 3,5%.