Zgłoszono 72 prace, w tym 20 z zagranicy. Zwyciężyła koncepcja polskich architektów – Mirosława Nizio i Damiana Cyryla Kotwickiego. Muzeum ma stanąć na placu obok Muzeum Architektury, między ulicami Purkyniego, Bernardyńską, Modrzewskiego i Św. Jana Kapistrana. Autorzy zaproponowali zwartą, surową bryłę na rzucie kwadratu, przypominającą skręcony prostopadłościan. Wszystkie elewacje są pokryte drobną kratownicą wykonaną z czarnego kamienia. Drugą nagrodę otrzymał Vincent Guallart Furio z Barcelony, natomiast trzecią Justus Pysall i Peter Ruge z Berlina. Muzeum ma mieć powierzchnię 4,5 tys. metrów kwadratowych i powstanie kosztem 280 milionów złotych. Na jego realizację miasto zabiegać będzie o fundusze z Unii Europejskiej.