• gospodarstwa domowe – ponad 71,5 mld zł, czyli wzrost o 38 %  w porównaniu do 2006 roku, przy czym wartość należności wyniosła 260 mld zł,
  • firmy – 34,7 mld zł, wartość ich należności wzrosła w ciągu roku o 24,3% do 177,6 mld zł.

Rok 2007 przyniósł jednocześnie wzrost depozytów, co może świadczyć o rosnących wynagrodzeniach. W przypadku gospodarstw domowych depozyty wzrosły o 25,2 mld zł (10,6 %), a firm – o 17,9 mld zł (14,3 %). Według prognoz ekonomistów z Banku BPH, w 2008 roku wartość depozytów gospodarstw domowych wzrośnie o ponad 10 %, a firm o ponad 16 %. Natomiast dynamika kredytów zaciąganych przez gospodarstwa domowe może spaść
do około 20 %.