Drugie i trzecie miejsce zajęły odpowiednio: dolnośląskie i mazowieckie, a czwarte i piąte – małopolskie i wielkopolskie. Na końcu uplasowały się świętokrzyskie, lubelskie i podlaskie. Ranking został opracowany przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową i Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Ocena dotyczyła trzech kategorii – działalności przemysłowej, usługowej i zaawansowanej technologicznie. Brano pod uwagę takie czynniki, jak: dostępność transportowa, zasoby pracy, chłonność rynku, infrastruktura gospodarcza i społeczna, poziom rozwoju gospodarczego, stan środowiska, poziom bezpieczeństwa powszechnego oraz aktywność województw wobec inwestorów.