Liczba mieszkań oddanych do użytku w grudniu 2007 roku wyniosła 18.294, czyli wzrosła o 27,5% w stosunku do października i zwiększyła się o 14,4%  r/r – wg danych GUS. W okresie styczeń-grudzień 2007 roku oddano do użytku w sumie 133.826 mieszkań, co oznacza wzrost o 16% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.