Wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej konieczne było dostosowania przepisów o VAT do standardów unijnych. W zakresie VAT na budownictwo mieszkaniowe zachowanie preferencyjnej 7-procentowej stawki gwarantowały przepisy przejściowe, które jednak obowiązywały do końca 2007 roku. Aby uniknąć konieczności opodatkowania mieszkań wyższą 22-proc. stawką VAT, pod koniec 2007 roku do ustawy o VAT wprowadzono definicję budownictwa społecznego - objęte zostały nią domy i mieszkania o określonej powierzchni. Jednak Minister Finansów wydał rozporządzenie, na mocy którego, po 1 stycznia 2008 roku sprzedaż domów i mieszkań bez limitów powierzchniowych opodatkowana będzie również 7-proc. stawką VAT. Czyli, dla lokali i budynków lub ich części oraz prac z nimi związanych, których powierzchnia nie przekracza odpowiednio 150 i 300 mkw., podstawę do jej stosowania stanowią wprost przepisy ustawy o VAT, a dla nadwyżki metrażu przepisy rozporządzenia ministra finansów.
 
Niestety, nie została utrzymana niższa, 7-proc. stawka VAT na roboty budowlano-montażowe, które są związane z infrastrukturą towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu. Zatem usługi związane z urządzeniem i zagospodarowaniem terenu oraz budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej będą objęte 22-proc. stawką VAT. Jak oceniają eksperci wzrost stawki VAT na infrastrukturę towarzyszącą nie powinien wpływać na podwyżkę cen mieszkań, gdyż deweloperzy będą mogli odliczyć podwyższony podatek naliczony przez podwykonawców.