Na konferencji prasowej Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego (GINB) Robert Dziwiński powierdził, że w kilku przypadkach nakazano wyłączenie nieruchomości z działalności oraz wydano cztery nakazy rozbiórki budynków - dotyczyły one jednak obiektów, które nie były już użytkowane od dłuższego czasu. Szczegółowe informacje na temat wyników kontroli GUNB udostępnione zostaną w ciągu kilku tygodni. Jak poinformowali przedstawiciele GUNB, budynki wielkopowierzchniowe są poddawane bardziej szczegółowej kontroli niż inne obiekty, ponieważ są one traktowane jako "obiekty podwyższonego ryzyka", zarówno ze względu na możliwość przebywania w nich znacznej liczby ludzi, jak i na stosowane często nietypowe i skomplikowane rozwiązania techniczne.
Właściciel lub zarządca budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m kw. oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m kw. ma obowiązek zapewnienia wykonania kontroli okresowej, dwa razy do roku w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada - przypomina GUNB.

Źródło: PAP