Miasto dzięki zwolnieniu z podatku od nieruchomości dla nowych inwestycji liczy na zwiększenie bazy hotelowej, w każdej kategorii, o ok. 25-30 % do 2012 roku. Zwolnione z podatku są grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z nowymi inwestycjami w turystykę oraz sport. Zwolnione, zatem będą następujące działalność: organizacja wycieczek, imprez turystycznych przez pilotów i przewodników wycieczek, otwarcie stadionów, basenów, pól golfowych, kortów tenisowych, kręgielni itp. Inwestycja musi być zakończona do 31 grudnia 2011 r. a zwolnienie będzie obowiązywało maksymalnie przez pięć lat. Warszawa oraz pozostałe miasta, w których odbędą się mecze Euro 2012, potrzebują takich inwestycji. Instytut Turystyki szacuje, że w 2012 roku do Polski może przyjechać ponad 20 mln turystów z całego świata, tak więc wsparcie działalności sportowej i turystycznej jest dziś konieczne.
 
Zwolnienie podatkowe związane z organizacją Euro 2012 wprowadzono na razie tylko w Stolicy, nie wyklucza się jednak, że inne miasta, chcąc przyciągnąć inwestycje do siebie, również wprowadzą podobne zwolnienia. Uprawnienia do wprowadzenia ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości posiada na mocy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wójt, burmistrz lub prezydent.