Nowe prawo budowlane ma być ułatwieniem dla:
1. budujących domy jednorodzinne - nie będą musieli uzyskać pozwolenia na budowę, pod warunkiem że teren będzie objęty planem zagospodarowania przestrzennego. W ciągu dwóch lat zniknie również decyzja o warunkach zabudowy oraz wymóg zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych w granicach administracyjnych miast - resort budownictwa chce opracować także ogólne standardy urbanistyczne oraz wprowadzić uproszczoną formę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w formie przepisów urbanistyczno-architektonicznych.
2. osób, które zawrą umowę z deweloperem o budowę mieszkania - nie będą musiały się obawiać o wpłacone mu pieniądze, gdyż Ministerstwo Budownictwa przygotowało założenia do projektu ustawy o rachunku powierniczym. Deweloper będzie otrzymywał z banku pieniądze po zakończeniu określonego etapu prac bądź pieniądze będą wypłacane deweloperowi po zakończeniu całej budowy. Jeżeli deweloper upadnie, to ze środków zgromadzonych na rachunku syndyk masy upadłościowej będzie miał obowiązek dokończenia inwestycji.