Pieniądze w głównej mierze pochodzą ze środków unijnych dla Programów Operacyjnych. Na remonty i prace konserwatorskie przeznaczono 100 mln zł. W czasie pierwszego naboru wniosków – równo rok temu dofinansowano ponad 190 obiektów. Obecnie największe wsparcie otrzymały zabytki sakralne i świeckie w województwach: dolnośląskim, łódzkim, mazowieckim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim i wielkopolskim. Wsparcie środkami unijnymi przeznaczone jest głównie na remont dachów i elewacji starych zabytkowych obiektów. W Polsce około 3 miliony mieszkań wymaga gruntownej renowacji – są to głównie kamienice, przez lata nie remontowane, popadające w ruinę. Dzięki wsparciu finansowemu i nowym technologiom możliwe są prace renowacyjne nawet na najtrudniejszych i najstarszych budynkach - każda renowacja jest szeroko zakrojonym i skrupulatnie zaplanowanym indywidualnym przedsięwzięciem budowlanym, obejmującym zarówno ogólną koncepcję, jak i przebudowę wnętrz i ukształtowanie elewacji zewnętrznej.