Z roku na rok rośnie liczba wydawanych raportów - w ciągu całego 2006 r. Biuro sprzedało bankom łączną sumę 11,7 mln raportów podczas, gdy rok wcześniej było to 9,1 mln. Już w pierwszej połowie 2007 r. BIK udostępniło bankom 7 mln raportów kredytowych i monitorujących, czyli o 34,4 proc. więcej niż rok wcześniej.

W związku z tym, Związek Banków Polskich spodziewa się, że BIK w 2007 r. udostępni bankom ok. 14 mln raportów kredytowych.

Każdy miesiąc roku br., oprócz sierpnia, przyniósł sprzedaż wyższą niż w porównywalnym okresie do roku ubiegłego.

Właśnie mija dziesięć lat od powstania BIK S.A. W tym okresie udało się znacznie umocnić swoją pozycję na polskim rynku. Dużym sukcesem było niewątpliwie to, że w ogóle udało się powołać do życia taką instytucję, jak Biuro Informacji Kredytowej. Stworzyło to polskim bankom dostęp do informacji o kliencie, dzięki czemu mogą skuteczniej zarządzać ryzykiem kredytowym i bezpiecznie rozwijać rynek kredytowy.

Początkowo BIK oferowała tylko jeden produkt. Był nim Raport Kredytowy, który jest przygotowywany w związku z ubieganiem się klienta banku o kredyt.

Dzisiaj oferta jest dużo bogatsza. W 2004 r. BIK udostępnił jeszcze bankom nowy typ raportu - Raport Monitorujący. Taki raport bank może uzyskać na temat klienta, który jest już klientem banku pytającego. Niewątpliwie bardzo pożyteczny dla banków jest monitoring cykliczny. Umożliwia on bowiem systematyczny przegląd klientów, np. pod względem zmiany ich zdolności i wiarygodności kredytowej.

Na podstawie: PAP