Jest to źródło pozyskiwania funduszy, dla spółek nie mających innych możliwości pozyskania kapitału we wczesnym poziomie rozwoju. A “New Connect” może im umożliwić szybki debiut na głównym parkiecie. Jakie są wiec zasady na “nowym rynku”? Przede wszystkim: spółki nie muszą sporządzać raportów kwartalnych, prowadzić rachunkowości zgodnej z zasadami Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, nie ponosi się opłat za prospekt emisyjny, a za wprowadzenie akcji do obrotu giełda pobiera opłatę jedynie w wysokości 3.000 zł. W dodatku, przez pierwszy rok obecności na giełdzie przedsiębiorstwo jest zwolnione z opłaty rocznej za notowanie akcji (która wynosi od 3 tys. do 70 tys. zł). Dla kupujących akcje, nowe zasady, oznaczają inwestowanie o podwyższonym ryzyku, a dla sprzedających są szansą, często jedyną na szybki rozwój własnego biznesu.

W dniu inauguracji rynku NEW CONNECT zadebiutowało pięć spółek, a prognozuje się, że do końca roku może ich być dwadzieścia.