W latach 1994-2006 poziom inwestycji w branży handlowej wyniósł około 20 miliardów USD, z czego około 85% przypadało na europejskie sieci handlowe. W tym czasie, obok zagranicznych inwestorów, rozwinęły i umocniły swoją pozycję polskie przedsiębiorstwa: Piotr i Paweł, Alma i Bomi. Rozwój handlu stymuluje wzrost zatrudnienia. Z raportu wynika, że 16% zatrudnionych w Polsce pracuje w handlu, a pięć największych sieci handlowych zatrudnia około 90 tys. pracowników, z czego ponad połowa to kobiety. Odnotowuje się stały wzrost zatrudnienia, podczas gdy w gospodarce liczba pracujących spada. Około 93% towarów sprzedawanych przez sieci jest wyprodukowanych w Polsce.