Dotyczy to obiektów wybudowanych w okresie od 1 stycznia 1995 do 11 lipca 1998, pod warunkiem, że znajdują się na terenie objętym planem zagospodarowania przestrzennego. Obecnie za legalizację domu jednorodzinnego trzeba zapłacić 50 tys. zł, a garażu 25 tys. zł. Oprócz tego inspektor budowlany może wymierzyć karę administracyjną do 10 tys. zł za użytkowanie budynku bez wymaganego zawiadomienia o zakończeniu budowy lub uzyskania pozwolenia na użytkowanie.