Dotyczy to jednak tylko gruntów objętych już miejscowym planem zagospodarowania przestrze-nnego, a nie - studium do planu. Rekompensata może przybrać następujące formy: odszkodowanie, odkupienie przez gminę całej nieruchomości albo jej części, przyznanie nieruchomości zamiennej. Jeżeli wartość nieruchomości spadła w wyniku powyższego ograniczenia, a właściciele chcą ją sprzedać i nie skorzystali z żadnej formy rekompensaty, mają prawo żądać od gminy odszkodowania równego tej obniżce. Drogę do uzyskania takiego zadośćuczynienia otwierają właścicielom gruntów w Polsce dwa wyroki Trybunału Strasburskiego, korzystne dla właścicieli. Teraz polskie sądy mają podstawę do orzekania w podobnych sprawach.