Nabywcą są Międzynarodowe Targi Wrocławskie, firma posiadająca wieloletnie doświadczenie w organizacji targów, wystaw i kongresów. Rozmowy trwające kilka miesięcy zostały uwieńczone podpisaniem kontraktu w dniu 1 czerwca 2007. Jak podkreślają prezesi obu spółek kontrakt jest korzystny dla obu stron, a PGN pozostanie współorganizatorem konferencji, towarzyszącej REFE.

REFE to obecnie największa i najbardziej dynamicznie rozwijająca się impreza targowo - konferencyjna w Europie Środkowej o tematyce: nieruchomości, inwestycje, finanse. Podczas wiosennej, XVI edycji odnotowano wzrost powierzchni wystawienniczej o 85%.
Nowy organizator, MTW zapewnia, że REFE będą rozwijały się nadal, stanowiąc doskonałą płaszczyznę międzynarodowych kontaktów biznesowych.

Decyzja PGN podyktowana została zmianą planów strategicznych i ukierunkowaniem działalności głównie na deweloperstwo inwestycyjne.

Kolejne, XVII REFE odbędą się w dniach 18-20 kwietnia 2008 roku we Wrocławiu.